Dây chuyền dạng xích 68

19.000

Bán sỉ trang sức dây chuyền