Lotion Fresh Gardenia

260.000

🌱 Gồm các hương: hoa kim ngân phủ sương, hoa danh dành trắng và xạ hương
Đặc biệt là bản dupe của Gucci Bloom, mùi này đậm mùi lưu và tỏa hương lâu nhất
Gỉam 10% khi mua từ 5 chai mỹ phẩm bất kì