Dây chuyền ngọc trai 3 tầng 209

23.000

Bán sỉ trang sức dây chuyền